Samfälligheten Tandraden

Tandraden är föreningen för oss boende i radhusen på Fjärilsvägen i Linköping. På de här sidorna kan du hitta information om ditt hus, protokoll från möten, kalender viktiga datum, med mera. För att få full tillgång till informationen behöver du logga in. Fråga en styrelsemedlem om du saknar användarnamn och lösenord.

Liten historik

Området norr och söder om nuvarande Ålerydsvägen bestod tidigare i huvudsak av två stora gårdar, Ekholmens gård samt Åleryds by. 1903 gjordes en avstyckning varvid området norr om Ålerydsvägen kom att kallas 1 Åleryds Östergård. Detta område om hela 6,5 ha delades senare upp i ett antal större tomter om flera tusen kvm vardera.

År 1920 köpte dåvarande trädgårdsmästaren John Kaliff marken och uppförde det röda lilla huset invid Fjärilsvägen samt två små uthus på sin tomt, det som senare fick benämningen stadsäga 186, idag kallad Tandraden, och som sträckte sig från Fjärilsvägen ner mot nuvarande Ålerydsvägen. Där bedrev han handelsträdgårdnäring tillsammans med sin syster. En stor granhäck skiljde på sin tid Fjärilsvägen från trädgårdsmästeriet. I början på 1940-talet spelade pojkarna Karl-Erik Jakobsson (hans mamma var Edalia och syster till John Kaliff) och linköpingssonen Tage Danielsson bandy på den lilla frusna dammen som på den tiden låg invid cykelvägen intill A-huset nummer 66. 1958-1959 började kommunen bygga kedjehusen utefter Fjärilsvägen och vid ungefär samma tidpunkt tillkom gång- och cykelvägen under Ålerydsvägen.

1977 utvidgades stadsplanen för den avstyckade marken på stadsägan 186, och området planerades för byggnation av fem radhus med tillhörande garage och undercentral. I början på 1979 hade K-konsult på Platensgatan i Linköping ritat och fått godkännande av bygget, och samma år uppdrogs det år Birger Andersson Byggservice i Norrköping att uppföra husen. Dessa stod klara för köp och inflyttning under 1980. Försäljningen av husen gick till en början trögt, då priset efter dåtida förhållanden var högt – nämligen 595 000 kr. Den dåvarande husmäklaren Waste Jonsson var skicklig och lyckades med bedriften att under relativt kort tid sälja de återstående husen.

Så småningom bildade man inom området en styrelse som kom att ansvara för drift och underhåll. Området asfalterades och man byggde två lekplatser. Dessutom såg man till, att en bra belysning installerades i området. Området förseddes redan från första början fjärrvärme. Några år senare fungerade hela anläggningen som det var tänkt. Den provisoriska tv-anläggningen inom området ersattes med en fast installation där man kom att anlita Ekhosat som fram till årsskiftet 2009-2010 hade ansvarat för programutbudet. I början på 2010 övertog Utsikt (Stadsnätet) med Tekniska verken som ägare driften och totalansvaret.

Smrf. Tandraden fungerar sedan många år tillbaka på ett mycket bra sätt, med en stabil ekonomi och en väldigt låg boendekostnad. Det sker ständigt förbättrande åtgärder för att hålla området i topptrim. Under den gemensamma arbetsdagen (vårrengöringen), ställer medlemmarna upp för att göra ´sina dagsverk`. Därefter samlas man för grillning, något gott att äta och dricka, och där naturligtvis barnen alltid finns med bland de vuxna.

Jämförelsevis få husägare har flyttat från området sedan starten 1980. Deras motivation;

– Vi trivs så bra i vårt villaområde. Vi bor nära varandra, men lämnar ändå var och en att leva sitt ett eget liv. Och så är det så nära till buss in till staden eller om man ska handla i Ekholmens Centrum.

Det enda som idag minner de boende eller besökarna om, att det här en gång fanns en handelsträdgård, är det vackra Åkerö-äppelträdet som man passerar på höger sida, då man kör in på vårt område. 70-80 år går med en svindlande fart.